Wystawa „PRL – tak daleko, tak blisko…”

20 maja 2009

Archiwum

Możliwość komentowania Wystawa „PRL – tak daleko, tak blisko…” została wyłączona


W dniach 11 – 30 czerwca 2009 w naszej parafii była eksponowana wystawa „PRL – tak daleko, tak blisko” przygotowana przez Biuro Edukacji Publicznej IPN.

Wystawę obejrzało ponad 300 osób. Wpisy w księdze pamiątkowej jednoznacznie wskazują, że organizowanie takich wystaw jest potrzebne.

Możemy dyskutować na temat interpretacji zdarzeń, które miały miejsce, natomiast poznawanie i badanie historii jest naszym obowiązkiem. Jesteśmy to winni przeszłym i przyszłym pokoleniom Polaków.

Minęło już prawie 20 lat odkąd zniknęła nazwa Polska Rzeczpospolita Ludowa. 29 grudnia 1989 roku Sejm uchwalił ustawę o zmianie Konstytucji PRL. Od tej pory żyjemy znów w Rzeczpospolitej Polskiej. Warto spojrzeć na PRL-owską przeszłość z perspektywy minionego dwudziestolecia.

Wystawę przygotowali pracownicy Biura Edukacji Publicznej i Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej w Warszawie. Wystawa stanowi świetną okazję do zapoznania się z historią PRL-u dla tych, którzy nie sięgają tak daleko pamięcią. Zdjęcia prezentowane na wystawie z pewnością obudzą wspomnienia. Zachęcamy więc tych, którzy pamiętają, by przyprowadzili swe dzieci, wnuki, a może i prawnuki i uzupełnili krótkie opisy fotografii własną opowieścią. Taka lekcja historii będzie dla młodszych pokoleń z pewnością bardziej wartościowa, niż tradycyjna lekcja w szkole. Być może wspólne oglądanie wystawy pomoże również nawiązać porozumienie między pokoleniami. A może również pomoże tym, którzy wychowali się w PRL-u, spojrzeć z dystansu na minione czasy.

Wystawę przygotowali pracownicy Biura Edukacji Publicznej i Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej w Warszawie. Zamiarem autorów było ukazanie na poszczególnych planszach 45 lat Polski Ludowej (1944–1989). Symboliczne fotografie, ułożone chronologicznie, przedstawiają najważniejsze wydarzenia z najnowszej historii naszego kraju. Ponieważ autorzy starali się przemawiać przede wszystkim zdjęciami, komentarz historyczny został ograniczony do niezbędnego minimum. Umożliwia to zwiedzającym samodzielne kształtowanie opinii m.in. na temat okoliczności powstania PZPR, tragicznych wydarzeń na Wybrzeżu w grudniu 1970 roku czy wprowadzenia i przebiegu stanu wojennego. Wystawa ilustruje odbudowę Warszawy, ale także budowę Nowej Huty i hali montażowej FSO jako symboli „kwitnącej” gospodarki socjalistycznej. Twórcy ekspozycji poruszyli ponadto kwestię stosunków państwo–Kościół. Uwzględnili pielgrzymki Papieża Jana Pawła II do Ojczyzny, współpracę opozycji demokratycznej z Kościołem katolickim, a także prześladowania polskiego duchowieństwa i działaczy niepodległościowych.

Interesująco zobrazowane zostało oficjalne i niezależne życie kulturalne w PRL-u. Wybrane fotografie dokumentują przejawy socrealizmu, czasy „odwilży”, znaczące spektakle teatralne i filmy, imprezy sportowe, ale też otoczony legendą festiwal rockowy w Jarocinie.

Oglądający wystawę, mogli ją również potraktować jako opowieść o kolejnych kryzysach Polski Ludowej, wyznaczanych przez tzw. polskie miesiące (Czerwiec i Październik ’56, Marzec ’68, Grudzień ’70, Czerwiec ’76, Sierpień ’80 oraz Grudzień ’81), które doprowadziły do zwycięstwa „Solidarności” w wyborach w 1989 roku.