Ministranci

21 maja 2009

Archiwum

Możliwość komentowania Ministranci została wyłączona


Serdecznie zapraszamy kandydatów, którzy chcieliby rozpocząć służbę ministrancką. Poniżej kilka słów do osób, które chciałyby wstąpić do naszej wspólnoty, lecz się wahają.

O nas…

Wiele dokumentów Kościoła, podkreśla istotę i rangę Służby liturgicznej chłopców. W pierwotnym Kościele pełniło ją siedmiu „pomocników”, ustanowionych przez apostołów diakonami. W czasie, gdy wspólnoty chrześcijańskie stawały się coraz większe, gdy zaczęto budować kościoły, powstawały też nowe rodzaje służby podczas nabożeństw. Lektorzy i ministranci przejmowali szereg nowych posług: służbę przy księgach, przynoszenie darów, noszenie świec, przygotowywanie kadzidła, noszenie krzyża i chorągwi, zbieranie ofiar itd. Ministranci uczyli się również na pamięć łacińskich tekstów Mszy Świętej, które odmawiali na przemian z kapłanem.
Tak jak dawniej, tak i obecnie ministranci są bardzo potrzebni do posługiwania w czasie liturgii. Każda wspólnota Kościoła powinna cieszyć się gronem osób gorliwie służących Bogu i ludziom we wspólnocie parafialnej. Służba ministrantów i lektorów,w ciągu stuleci przeobrażała się, jednak zawsze zachwycała. W czasach współczesnych – wbrew pozorom – również!!!
W naszej parafii cieszymy się gronem ponad 40-stu ministrantów i lektorów. Są to osoby w różnym wieku, uczniowie klas podstawowych, gimnazjalnych, średnich i uczelni wyższych. Swą formację rozpoczynają od rocznego okresu przygotowania- kandydatury. W miarę lat i doświadczenia pozyskują kolejne stopnie w posłudze, tak by ostatecznie uzyskać promocję lektorską. Szereg podejmowanych w tym czasie przez nich zadań, służy nie tylko dobrej zabawie, ale formacji moralnej i intelektualnej.
Zajęcia odbywają się w każdą sobotę w salce nad zakrystią, w dwóch grupach: kandydaci na ministranta o godz. 10.00 i pozostali ministranci o godz. 10.30.
Oprócz zajęć formacyjnych podejmujemy wiele innych wyzwań integrujących grupę i pozwalających rozwijać szereg umiejętności i sprawności, jakie dzieci i młodzież posiadają: gra w piłkę nożną- treningi odbywają się w dwóch grupach (zajęcia stałe w każdą sobotę na wynajętej sali gimnastycznej, przy ul. Dzieci Warszawy), liczne atrakcje i wyjazdy jednodniowe: rajdy rowerowe, spływy kajakowe, ogniska, pokazy i zawody strzeleckie, pielgrzymki i wyjazdy turystyczne etc..
W planie mamy jeszcze szereg ciekawych pomysłów, które wraz z Tobą, na chwałę Pana Boga, chcemy realizować. Jeśli więc chcesz służyć Panu Jezusowi podczas sprawowania Najświętszej Ofiary i tworzyć z nami wspólnotę zapraszamy na nasze spotkania..
                                    

Ks. Marcin z Młodzieżą

  

NIEZWYKŁY MUSICAL…

Wraz z wyróżniającą się grupą młodzieży zrzeszonej w posłudze ministranta i lektora w naszej parafii, w dniu 29 listopada 2008 udaliśmy się do Niepokalanowa na spektakl poświęcony św. Pawłowi.

Kościół katolicki obchodzi właśnie Rok św. Pawła. Z tej okazji ponad dwudziestoosobowa grupa młodzieży z Niepokalanowa, zaprezentowała w tamtejszym Sanktuarium Maryjnym, niezwykły musical pt: „Święty Paweł – Apostoł Narodów”. Zadziwiający poziom artystyczny, wspaniała oprawa muzyczna i piękne kostiumy przenoszące w świat kilku różnych kultur sprawiły, że na kilkakrotnie wystawiane już przedstawienie przybyły rzesze ludzi. Nie mogło zabraknąć tam również młodzieży z naszej Wspólnoty. 
Sama fabuła spektaklu, to życie św. Pawła z Tarsu, jego podróże do kilku krajów oraz dokonująca się w nim przemiana, tak bardzo aktualna w dzisiejszych czasach.
Wyjazd miał więc na celu przybliżyć nam wszystkim życiorys tego wielkiego Apostoła Narodów, jak również pobudzić do refleksji nad sobą, szczególnie w czasie rozpoczętego okresu Adwentu.

 Bogu niech będą dzięki za kolejny wspaniały wyjazd.  

ZWIEDZANIE SEMINARIUM

26 kwietnia 2009 roku Ks. Marcin udal się wraz z grupą ministrantów do Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego św. Jana Chrzciciela przy Krakowskim Przedmieściu, które po raz pierwszy w historii, z okazji Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków oraz 327. rocznicy powołania otworzyło swoje bramy dla zwiedzających.
Można było podziwiać malowidła jednego z najwybitniejszych twórców barokowej polichromii – Michelangela Palloniego. Zaprezentowano rezultaty prac badawczych i konserwatorskich prowadzonych ze środków budżetowych m.st. Warszawy pod nadzorem Stołecznego Konserwatora Zabytków. Wszyscy zainteresowani mogli zobaczyć 300-letnią dekoracją malarską sklepienia, która przetrwała ponad 100 lat pod warstwami farb i zaprawy. W kontekście niemal doszczętnie zniszczonej działaniami wojennymi Warszawy, jest to niebywałym wydarzeniem.

Wydarzeniu temu towarzyszyły uroczystości związane z corocznymi modlitwami w intencji nowych powołań duchowych, rozpoczynające się mszą świętą o godz. 11.00 w kościele pw. św. Józefa Oblubieńca. Po mszy rozpoczęło się zwiedzanie niedostępnych na co dzień, wnętrz najstarszej warszawskiej uczelni – Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego św. Jana Chrzciciela.

Dodatkowo można było zobaczyć: odnowioną galerię portretów arcybiskupów gnieźnieńskich i warszawskich, zdobiących ściany seminaryjnych korytarzy czy największe na Mazowszu zbiory teologiczne, przechowywane w bibliotece seminaryjnej. Oczy ukoić można było widokiem kaskadowo położonego ogrodu, a potem zobaczyć obraz pędzla Henryka Siemiradzkiego Nauczanie św. Piotra, eksponowany w kaplicy seminaryjnej, przy dźwiękach gregoriańskiego chorału.

W godzinach 12.30 – 16.00 zwiedzano gmach, bibliotekę, refektarz, ogrody oraz można buło spotkać się z alumnami. O godz. 20.00 odbył się uroczysty koncert na zakończenie Dnia Otwartego.

Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne św. Jana Chrzciciela przy Krakowskim Przedmieściu ma charakter zamknięty, dlatego 26 kwietnia było do tej pory jedyną okazją, nie tylko aby zobaczyć zabytkowe polichromie, ale także wnętrze uczelni i kaskadowe ogrody.