ZHR

21 maja 2009

Archiwum

Możliwość komentowania ZHR została wyłączona


Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej w naszej parafii

Szczep 123 Warszawskich Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych

Szczep działa przy naszej parafii od 9 lat. Zapraszamy serdecznie wszystkich chętnych na zbiórki harcerskie i zuchowe.

Kilka słów o harcerstwie

Korzenie harcerstwa znaleźć możemy w ruchu skautowym stworzonym przez Anglika gen. Roberta Baden-Powella. W Polsce ideę tę rozpowszechnili Olga i Andrzej Małkowscy.

Harcerstwo jest to system wychowania młodych ludzi zgodnie z Prawem i Przyrzeczeniem Harcerskim oraz Obietnicą i Prawem Zucha.

Przyrzeczenie Harcerskie

„Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym Prawu Harcerskiemu”
Prawo Harcerskie

   1. Harcerz służy Bogu i Polsce i sumiennie spełnia swoje obowiązki
   2. Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy
   3. Harcerz jest pożyteczny i niesie pomoc bliźnim
   4. Harcerz w każdym widzi bliźniego, a za brata uważa każdego innego harcerza
   5. Harcerz postępuje po rycersku
   6. Harcerz miłuje przyrodę i stara się ja poznać
   7. Harcerz jest karny, posłuszny rodzicom i wszystkim swoim przełożonym
   8. Harcerz jest zawsze pogodny
   9. Harcerz jest oszczędny i ofiarny
  10. Harcerz jest czysty w myśli, mowie i uczynkach, nie pali tytoniu i nie pije napojów alkoholowych

Obietnica Zucha

„Obiecuję być dobrym zuchem i zawsze przestrzegać Prawa Zucha”

Prawo Zucha

   1. Zuch kocha Boga i Polskę
   2. Zuch jest dzielny
   3. Zuch mówi prawdę
   4. Zuch pamięta o swoich obowiązkach
   5. Wszystkim z zuchem jest dobrze
   6. Zuch stara się być coraz lepszy

Wychowanie odbywa się w trzech pionach:

Zuchenki i zuchy – dzieci w wieku 7-10 lat. Praca z zuchami odbywa się wyłącznie przez zabawę. W ciągu roku prowadzone są cykle zabawowe, posiadające konkretną, często bajkową fabułę, łączącą kilka zbiórek w całość. Dziewczynki podzielone są na szóstki: kilkuosobowe grupki, na których czele stoi szóstkowa – zwykle najstarsza dziewczynka. Jednak poszczególne szóstki nie mają oddzielnych zbiórek, gromada zawsze spotyka się razem, a podział pomocny jest przy wykonywaniu różnych zadań. W czasie zbiórek zawsze obecne są starsze druhny, które przygotowują i prowadzą zajęcia. Zuchy jeżdżą także na różne wyjazdy, a najważniejszym z nich jest wakacyjna kolonia- zwieńczenie rocznej pracy.

Harcerki i harcerze – starsze dzieci, 11-15 lat. Praca z harcerkami nie polega już w tak dużym stopniu na zabawie, oczywiście jest ona obecna, ale coraz większą rolę zaczyna odgrywać również praca nad samym sobą pod okiem drużynowej (stopnie harcerskie). Zbiórki drużyny harcerskiej nie odbywają się tak jak u zuchów co tydzień, ale rzadziej- mniej więcej raz na miesiąc. Praca harcerska opiera się na systemie zastępowych. W drużynie działają kilkuosobowe zastępy, na czele których stoją zastępowe. Są to osoby w podobnym do reszty zastępu wieku, które prowadzą zbiórki zastępu odbywające się raz w tygodniu. Najważniejszym wydarzeniem w roku harcerskim jest obóz harcerski, będący podsumowaniem całorocznej pracy drużyny.

Wędrowniczki i wędrownicy – są to osoby w wieku powyżej 15 lat. Wędrują w dwojaki sposób: dosłownie oraz w przenośni. Wędrują przez życie: szukają swojego miejsca w społeczności, kształtują swoja osobowość. Wyruszają również na szlak, poznają nowe formy turystyki. W wakacje odbywa się obóz wędrowny, w czasie którego wędrownicy poznają nowe miejsca i przeżywają wiele przygód.