Rozpoczęcie Roku Kapłańskiego 19.06.2009

2 czerwca 2009

Archiwum

Możliwość komentowania Rozpoczęcie Roku Kapłańskiego 19.06.2009 została wyłączona


W liście Jego Świątobliwości Benedykta XVI na rozpoczęcie Roku Kapłańskiego czytamy:

„Najświętszej Dziewicy zawierzam ten rok kapłański, prosząc Ją by wzbudziła w duszy każdego kapłana wielkoduszne odnowienie owych ideałów całkowitego oddania się Chrystusowi i Kościołowi, które inspirowały myśl i działanie Świętego Proboszcza z Ars.

 Swym żarliwym życiem modlitwy i gorącą miłością Jezusa Ukrzyżowanego Jan Maria Vianney posilał swe codzienne bezwarunkowe powierzenie się Bogu i Kościołowi. Oby jego przykład wzbudził w kapłanach owe tak bardzo dziś jak i zawsze potrzebne świadectwo jedności z biskupem, między sobą oraz z wiernymi świeckimi. Niezależnie od istniejącego w świecie zła, zawsze rozbrzmiewa jakże aktualne słowo Chrystusa do swoich apostołów w Wieczerniku: „Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat” (J 16,33). Wiara w Boskiego Nauczyciela da nam siłę, byśmy z ufnością spoglądali w przyszłość. Drodzy kapłani, Chrystus na was liczy. Idąc za przykładem Świętego Proboszcza z Ars, pozwólcie się Jemu zdobyć a staniecie się również wy, we współczesnym świecie posłańcami nadziei, pojednania i pokoju!”

Pełny tekst listu można znaleźć na stronie vatican.va

Na stronie internetowej naszej Archidiecezji znajdziemy stronę poświęconą rozpoczynającemu się Rokowi Kapłańskiemu: archidiecezja.warszawa.pl