I PRAY FOR PEACE – akcja Światowych Dni Młodzieży

17 września 2014

Aktualności

Możliwość komentowania I PRAY FOR PEACE – akcja Światowych Dni Młodzieży została wyłączona


Ukraina – Afryka – Syria – Irak (i wiele innych) to ziemie, które realnie cierpią w momencie, w którym piszemy ten post. I PRAY FOR PEACE – to akcja Światowych Dni Młodzieży.

 

 

Młodzież z całego świata modli się o pokój. W obliczu niesprawiedliwości i konfliktów, oraz brutalnych ataków na niewinnych ludzi, nie możemy pozostać obojętni. W naszych młodych sercach budzi się bunt przeciw złu, dlatego chcemy się temu przeciwstawić. Nie mamy broni – nie mamy pieniędzy – nie znamy nikogo wpływowego, ale mamy różaniec! Chcemy się modlić, prosić Boga o łaskę pokoju.

Zachęcamy! Jeśli potrafisz się modlić, a nawet jeśli jeszcze tego nigdy nie robiłeś, przyłącz się do nas. Niech do Nieba popłynie szturm modlitwy z całego świata.

Nasz apel dedykujemy wszystkim ludziom dobrej woli, którym bliski jest pokój na świecie. Do modlitwy w tej intencji zachęcił nas Ojciec Święty Franciszek, mówiąc: „Skarga przed Bogiem jest modlitwą serca”.

„Konieczna jest modlitwa odważna, tak jak Abrahama, który zmagał się z Panem, aby ocalić miasta, jak Mojżesza, który trzymał ręce wzniesione w górę i utrudzony modlił się do Boga (…) Modlitwa czyni cuda, ale trzeba wierzyć!” (Ojciec Święty Franciszek)

Zapraszamy do odwiedzania strony internetowej Światowe Dni Młodzieży w Krakowie 2016