Jubileusz Akcji Katolickiej 10.04.2015

11 kwietnia 2015

Aktualności

Możliwość komentowania Jubileusz Akcji Katolickiej 10.04.2015 została wyłączona


logo-ak

12 kwietnia 2015 r. mija 20 lat od powołania dekretem kard. Józefa Glempa Prymasa Polski, po pięćdziesięciu latach przymusowej przerwy, Akcji Katolickiej Archidiecezji Warszawskiej.

Akcja Katolicka Archidiecezji Warszawskiej jest obecna w 76 parafiach i liczy 700 członków zwyczajnych i około 300 wspierających. Diecezjalnym Asystentem Kościelnym jest ks. dr Piotr Odziemczyk, prezesem Zarządu DIAK AW jest Elżbieta Olejnik.

Reaktywowanie Akcji Katolickiej dokonało się w czasie, kiedy przed Kościołem w Polsce stanęło zadanie nowej ewangelizacji. Zadanie, które Akcja Katolicka od początku swego istnienia przyjęła jako program działania i realizuje w miarę istniejących możliwości i rozeznania.

W ramach przyjętego programu działania organizuje comiesięczne spotkania formacyjne, sympozja, pielgrzymki, pomoc charytatywną dla osób potrzebujących, uczestnicy w organizowaniu Dnia Papieskiego, jest współorganizatorem Święta Dziękczynienia, współpracuje z Centrum Opatrzności Bożej i Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Ponadto od kilku lat uczestniczy w Sztafecie do Grobu bł. Ks. Jerzego Popiełuszki organizowanej przez górników z Kopalni „Wujek” z Knurowa i Akcję Katolicką. Z inicjatywy Akcji Katolickiej AW , przy współpracy z Akcją Katolicką z Suchowoli, powstał Szlak Rowerowy im. bł. Ks. Jerzego Popiełuszki” od czarnej Białostockiej do Suchowoli. Od trzynastu lat wydaje miesięcznik „Wierzyć Życiem”. Ponadto organizuje okolicznościowe sesje związane z Programem duszpasterskim Episkopatu Polski, uczestniczy w wykładach przybliżających naukę społeczną Kościoła.

Akcja Katolicka Archidiecezji Warszawskiej jako pierwsza spośród 38 Diecezjalnych Instytutów, i jak do tej pory chyba jedyna, otrzymała od Kardynała Stanisława Dziwisza Relikwie Świętego Jana Pawła II na naszą prośbę. Uroczyste wprowadzenie Relikwii do Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej – naszej Patronki odbyło się 12 września 2014 roku.

Jubileuszowe obchody 20. lecia Akcji Katolickiej odbędą się w październiku br. Rozpoczną się 22 października we wspomnienie Św. Jana Pawła II i będą trwały trzy dni. Już dziś serdecznie zapraszamy.

Ks. dr Piotr Odziemczyk Diecezjalny Asystent Kościelny

Elżbieta Olejnik Prezes Zarządu DIAK AW