Nowenna przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego 15-23.05.2015

12 maja 2015

Archiwum

Możliwość komentowania Nowenna przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego 15-23.05.2015 została wyłączona


Dzieje Apostolskie mówią o tym, że Apostołowie wraz z Maryją trwali na modlitwie oczekując na zesłanie Ducha Świętego. Stąd też zwyczaj odprawiania nowenny przed tą uroczystością. Zapraszamy do dziewięciodniowej modlitwy. W tym roku nowenna rozpoczyna się w piątek15 maja 2015. 

Modlitwa wstępna: 

Duchu Święty, Boże, który w dniu narodzin Kościoła raczyłeś zstąpić widomie na apostołów, aby oświecić ich rozum, zapalić serca, utwierdzić w wierze i życie ich uświęcić, błagamy Cię najgoręcej w czasie tej nowenny, abyś również nam raczył udzielić tych samych darów dla naszego uświęcenia i wzrostu chwały Bożej.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Dzień 1 – piątek 15 maja:
Panie Jezu Chryste, jak drzewo po przyjęciu wody rozwija się i przynosi owoce, również i my pragniemy przyjąć łaskę Ducha Świętego i przynosić owoce cnót. Amen.

Dzień 2 – sobota 16 maja:
Boże, który w chrzcie świętym obficie wylałeś na nas Ducha Świętego, spraw łaskawie, aby wspierał On nasze pragnienie nieba, aby nas zachęcał, uczył, oświecał, pocieszał, umacniał, leczył, usprawiedliwiał i zbawiał. Amen.

Dzień 3 – niedziela 17 maja:
Duchu Przenajświętszy, Boże jedności, zgody i pokoju, błagamy Cię pokornie, abyś zawsze jednoczył wszystkich wierzących w Chrystusa w Jego świętym Kościele. Amen.

Dzień 4 – poniedziałek 18 maja:
Duchu Święty, dziękujemy Ci za to, że nas opieczętowałeś Bożym podobieństwem, które jest zadatkiem szczęścia wiecznego i wezwaniem do świętości. Amen.

Dzień 5 – wtorek 19 maja:
Panie Jezu Chryste, dzięki mieszkającemu w nas Duchowi Świętemu, modlitwa nasza zdolna jest ujarzmić szatana i pokusy świata, a także zdolna jest wielbić Ciebie wraz z Ojcem i Duchem Świętym. Amen.

Dzień 6 – środa 20 maja:
Panie, pomnóż w nas wiarę w Ciebie i zawsze nas oświecaj światłem Ducha Świętego, abyśmy postępowali według ducha i cieszyli się jego owocami. Amen.

Dzień 7 – czwartek 21 maja:
Boże, dopóki żyjemy w ciele, walczymy ze złem, spraw przeto, abyśmy umieli opanować wszelkie pokusy i popędy przy pomocy mieszkającego w nas Ducha Świętego, abyśmy żyli wiecznie. Amen.

Dzień 8 – piątek 22 maja:
Przybądź, Duchu Święty, napełnij serca Twoich wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości, abyśmy miłowali Boga całym sercem i otrzymali wieczne szczęście. Amen.

Dzień 9 – sobota 23 maja:
Duchu Święty, który sprawiłeś, że apostołowie mówili różnymi językami, spraw abyśmy w życiu chrześcijańskim potrafili mówić językiem słów, językiem czynów, językiem przykładu i wszystkimi możliwymi językami dla pomnożenia chwały Bożej. Amen.

Modlitwy końcowe:
Ojcze nasz…
Módlmy się: Boże, Ty otworzyłeś nam bramy życia wiecznego wywyższając Chrystusa i zsyłając nam Ducha Świętego, spraw, aby tak wielkie dary umocniły nasze oddanie się Tobie i pomnożyły naszą wiarę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa o siedem darów Ducha Świętego
Duchu Przenajświętszy, racz mi udzielić daru mądrości, abym zawsze umiejętnie rozróżniał dobro od zła i nigdy dóbr tego świata nie przedkładał nad dobro wieczne; daj mi dar rozumu, abym poznał prawdy objawione na ile tylko jest to możliwe dla nieudolności ludzkiej; daj mi dar umiejętności, abym wszystko odnosił do Boga, a gardził marnościami tego świata; daj mi dar rady, abym ostrożnie postępował wśród niebezpieczeństw życia doczesnego i spełniał wolę Bożą; daj mi dar męstwa, abym przezwyciężał pokusy nieprzyjaciela i znosił prześladowania, na które mógłbym być wystawiony; daj mi dar pobożności, abym się rozmiłował w rozmyślaniu, w modlitwie i w tym wszystkim, co się odnosi do służby Bożej; daj mi dar bojaźni Bożej, abym bał się Ciebie obrazić jedynie dla miłości Twojej. Do tych wszystkich darów, o Duchu Święty dodaj mi dar pokut abym grzech swoje opłakiwał, i dar umartwienia, abym zadośćuczynił Boskiej sprawiedliwości. Napełnij Duchu Święty serce moje Boską miłością i łaską wytrwania, abym żył po chrześcijańsku i umarł śmiercią świątobliwą. Amen.

Sekwencja o Duchu Świętym
Przybądź Duchu Święty – ześlij z nieba wzięty – Światła Twego strumień.
Przyjdź, Ojcze ubogich – Przyjdź, Dawco łask drogich – Przyjdź, Światłości sumień!

O najmilszy z Gości – Słodka serc radości – Słodkie orzeźwienie.
W pracy Tyś ochłodą – W skwarze żywą wodą – W płaczu utulenie.

Światłości najświętsza! – Serc wierzących wnętrza – Poddaj Swej potędze!
Bez Twojego tchnienia – Cóż jest wśród stworzenia, – Jeno cierń i nędze!?

Obmyj, co nieświęte – Oschłym wlej zachętę – Ulecz serca ranę!
Nagnij, co jest harde – Rozgrzej serca twarde – Prowadź zabłąkane!

Daj Twoim wierzącym – W Tobie ufającym – Siedmiorakie dary!
Daj zasługę męstwa – Daj wieniec zwycięstwa, – Daj szczęście bez miary! Amen, Alleluja!