Kategoria: Ogólna


V Pallotyńskie Spotkania Młodzieży 2011- Świadectwa

19 września 2011

Ogólna

Możliwość komentowania V Pallotyńskie Spotkania Młodzieży 2011- Świadectwa została wyłączona


Świadectwa z V Pallotyńskich Spotkań młodzieży. Więcej na stronie internetowej: http://www.spotkanie.aidg.pl/

„Mgła”

6 stycznia 2011

Ogólna

Możliwość komentowania „Mgła” została wyłączona


„Mgła” to pierwszy polski film dokumentalny o katastrofie w Smoleńsku. Został zrealizowany przez Joannę Lichocką i Marię Dłużewską, a jego producentem jest „Gazeta Polska”. Film został dołączony do tygodnika 5 stycznia. Kolejna szansa nabycia płyty – prawdopodobnie z następnym numerem miesięcznika „Nowe Państwo”

Po obejrzeniu filmu, a zwłaszcza scen z ciałem Prezydenta RP leżącym na ziemi, przykrytym folią, trumną wrzucaną na pakę ciężarówki, jedna refleksja:
Do zeszłego roku, Polacy mogli być dumni ze szczególnego szacunku, jakim obdarzano zmarłych oraz ze szczególnej wagi, jaką przykładano do uroczystości pogrzebowych, z jakim szacunkiem traktowano ciała zmarłych i poległych rodaków. To się niestety zmieniło. Na gorsze, choć po 10 kwietnia 2010, większość obywateli miała nadzieję na przełom i pokój w naszym kraju.
Tylko z przyzwyczajenia chyba Polacy nadal masowo odwiedzają groby na początku listopada. Dla ilu spośród nich to potrzeba serca? A ilu, zwłaszcza tych „młodych wykształconych z dużych miast”, słyszało o odpuście zupełnym, który moga wyjednać dla zmarłych?
Miejmy nadzieję, że opamiętanie przyjdzie szybko, nienawiść wygaśnie i nie staniemy w jednym szeregu z ludźmi, dla których nic więcej nie istnieje, poza doczesnością, pieniędzmi, karierą, wygodnym życiem.
 
A tak wygląda zwiastun filmu, do którego muzykę przygotował Andrzej Dziubek z zespołem De Press. Jej motywem są „Suplikacje Święty Boże”, z pewnością najlepiej wpasowujące się w kontekst smoleńskiej katastrofy.

Ksiądz Jerzy w Internecie

27 sierpnia 2009

Ogólna

Możliwość komentowania Ksiądz Jerzy w Internecie została wyłączona


Portal internetowy www.popieluszko.pl poświęcony ks. Jerzemu Popiełuszce to wspólna inicjatywa Instytutu Pamięci Narodowej i Narodowego Centrum Kultury. Jej celem jest przypomnienie i ugruntowanie w świadomości społecznej, postaci niezłomnego duchownego.
Portal powstał jako jeden z elementów akcji społeczno-edukacyjnej „Prawda jest nieśmiertelna xJ”. Portal opowiada historię życia Księdza poprzez wirtualną wędrówkę po jego pokoju. Zamieszczone w nim przedmioty symbolizują kolejne etapy życia kapłana – m.in. żołnierska czapka będąca odniesieniem do lat służby wojskowej kleryka Popiełuszki. Na stronie zamieszczone są również relacje i wspomnienia, dokumenty, galeria zdjęć oraz mapa przedstawiająca miejsca działalności ks. Jerzego. Zachęcamy w sposób szczególny do zapoznania się z homiliami ks. Jerzego (w formacie audio), które głosił podczas Mszy Świętych za Ojczyznę w warszawskim kościele pod wezwaniem św. Stanisława Kostki.

Zapraszamy również do odwiedzenia strony Muzeum Sługi Bożego Ks. Jerzego Popiełuszki:
http://www.popieluszko.net.pl/muzeum/index.htm

Informacje o Ks. Jerzym można ponadto znaleźć na stronie: archidiecezja.warszawa.pl

Polecane strony

3 czerwca 2009

Ogólna

Możliwość komentowania Polecane strony została wyłączona


http://www.tato.net/  Inicjatywa przydatna w dobie kryzysu ojcostwa 

http://www.edycja.pl/

Wydawnictwo Edycja św. Pawła

http://www.caritas.pl/kontakty.php?id=37 Caritas Archidiecezji Warszawskiej  
http://www.benedyktyni.pl


http://www.kapucyni.pl/  
http://www.marianie.pl/ Marianie – wydawnictwa, centra pomocy rodzinie, psychoedukacja i mediacja, misje, hospicja, sanktuaria i domy rekolekcyjne 
http://dominikanie.pl/  Na stronie Dominikanów sporo multimedialnych zasobów  
http://www.jezuici.pl/wb  Główna strona Jezuitów w Polsce 
http://www.brewiarz.pl/  Na tej stronie codzienne czytania liturgii, informacje o patronie dnia itp. 
http://www.dobremiejsce.org/  Centrum kultury chrześcijańskiej przy ul. Dewajtis (koncerty, warsztaty, debaty itp) 
http://www.mateusz.pl/czytania/2009/  Czytania na każdy dzień 
http://www.mateusz.pl/czytania/prenumerata/  Elektroniczna subskrypcja „Czytań na każdy dzień”

Przykazania kościelne

2 czerwca 2009

Ogólna

Możliwość komentowania Przykazania kościelne została wyłączona


Jak wiemy, często sprawa przykazań kościelnych i ich interpretacji staje się przedmiotem dyskusji i sporów.

Zachęcam więc do lektury artykułu zamieszczonego na portalu Mateusz.pl, w którym można znaleźć zarówno treść aktualnych przykazań kościelnych, jak i ich interpretację.

Read More »

Encyklika SPE SALVI Ojca Świętego Benedykta XVI

2 czerwca 2009

Ogólna

Możliwość komentowania Encyklika SPE SALVI Ojca Świętego Benedykta XVI została wyłączona


Zachęcamy do zapoznania się z treścią encykliki „Spe salvi” ogłoszonej przez Ojca Świętego Benedykta XVI w dniu 30 listopada 2007 roku.

„Każde poważne i prawe działanie człowieka jest czynną nadzieją. Jest nią przede wszystkim w takim sensie, że w ten sposób usiłujemy wypełnić nasze małe i większe nadzieje: wywiązać się z takiego czy innego zadania, które ma znaczenie dla dalszej drogi naszego życia; przez własne zaangażowanie przyczynić się do tego, aby świat był bardziej promienny i ludzki, i aby tak otwierały się drzwi na przyszłość.

Read More »

Encyklika CARITAS IN VERITATE Ojca Świętego Benedykta XVI

2 czerwca 2009

Ogólna

Możliwość komentowania Encyklika CARITAS IN VERITATE Ojca Świętego Benedykta XVI została wyłączona


7 lipca 2009 została opublikowana trzecia encyklika Benedykta XVI – „Caritas in veritate”  .

W dokumencie czytamy: „Trzeba także mieć bardzo na względzie dobro wspólne. Kochać kogoś, to znaczy pragnąć jego dobra i angażować się skutecznie w tym celu. Obok dobra indywidualnego istnieje dobro związane ze współżyciem społecznym osób: dobro wspólne. […] Pragnienie dobra wspólnego i angażowanie się na jego rzecz stanowi wymóg sprawiedliwości i miłości.

Read More »

Historia Akcji Katolickiej

20 maja 2009

Ogólna

Możliwość komentowania Historia Akcji Katolickiej została wyłączona


Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem powołanym przez papieża Piusa XI w roku 1928. Choć jako nazwa pojawia się już wcześniej w motu proprio Piusa X z roku 1903. Ten sam papież określił charyzmat stowarzyszenia i zasady organizacyjne. Jednak formalnie do życia powołał Akcję Katolicką Pius XI przedstawiając główne założenia stowarzyszenia w encyklice ,,Ubi arcano” w roku 1922. Ten sam papież w encyklice ,,Divini Redemptoris” wyznaczył jej zadania na rzecz budowania państwa sprawiedliwości społecznej opartej na nauczaniu Kościoła. Od tego czasu Akcja Katolicka rozwijała się jako stowarzyszenie katolików świeckich w oparciu o struktury Kościoła i w ścisłej współpracy z hierarchią kościelną.

Akcja Katolicka w II Rzeczypospolitej

W Polsce przedwojennej stowarzyszenie zawiązało się w roku 1930. Była to organizacja centralistyczna, opierająca się na jednolitym dla całego kraju statucie. W ciągu niespełna 10 lat swej działalności stała się silnym ruchem skupiającym zarówno elity inteligencji katolickiej, jak i licznych przedstawicieli środowisk rzemieślniczych i chłopskich. Tuż przed wybuchem II wojny Akcja Katolicka liczyła około 750 tys. członków, a samo stowarzyszenie zajęło znaczące miejsce w życiu społecznym ówczesnej Polski.. W budowaniu struktur przyjęto model włoski stowarzyszenia oparty na czterech stanach: mężczyźni, kobiety, młodzież męska, młodzież żeńska. Stowarzyszenie wydawało własne czasopismo pod nazwą ,,Ruch Katolicki”. Patronem Akcji Katolickiej w Polsce wybrany został św.Wojciech, jako święto patronalne wyznaczono uroczystość Chrystusa Króla.

Akcja Katolicka po roku 1993

Pierwsze struktury nowego stowarzyszenia zaczęły powstawać w trzy lata po historycznym spotkaniu polskich biskupów z Janem Pawłem II. W roku 1996 w całej Polsce, z różną intensywnością zaczęły powstawać diecezjalne instytuty i parafialne oddziały Akcji Katolickiej. Ukoronowaniem podjętych działań były wybory statutowych władz krajowych stowarzyszenia przeprowadzone w Częstochowie podczas spotkania delegatów instytutów diecezjalnych w dniach 20-21 listopada 1998 roku, w wigilię święta Chrystusa Króla Wszechświata. Delegaci wybrali dziewięcioosobowy zarząd oraz trzech kandydatów na prezesa stowarzyszenia. Po tygodniu prymas Polski, kardynał Józef Glemp, desygnował do tej funkcji panią Halinę Szydełko z diecezji rzeszowskiej.

W ten sposób, zgodnie z życzeniem ks. bpa Piotra Jareckiego, Krajowego Asystenta Kościelnego Akcji Katolickiej, pod którego duszpasterską opieką stowarzyszenie kształtowało swoją osobowość od czasu reaktywowania, ,,świeccy przejęli ciężar obowiązków związanych z organizowaniem i działalnością stowarzyszenia”.

Kontakt

20 maja 2009

Ogólna

Możliwość komentowania Kontakt została wyłączona


Witamy na naszej stronie!

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej zaprasza do zapoznania się z aktualnościami dotyczącymi również naszej parafii. Parafia Św. Rodziny w Warszawie obejmuje ok. 2500 rodzin zamieszkujących głównie  nowe osiedla na granicy Ursusa i Włoch.

Naszym celem jest zebranie na naszej stronie informacji mogących zainteresować naszych parafian. Zachęcamy wszystkich do współpracy. Jeśli uważacie Państwo, że nasi parafianie powinni o czymś się dowiedzieć, znacie ciekawe miejsca w internecie, które warto odwiedzić, macie pomysły, jak uatrakcyjnić naszą stronę – przyślijcie do nas e-mail na adres poczta@ak-swrodzina.pl

Chcielibyśmy, by nasza strona stanowiła dla wszystkich parafian pewne źródło aktualnych i ciekawych informacji.

Zapraszamy!
 
POAK przy Parafii Św. Rodziny w Warszawie
e-mail: poczta@ak-swrodzina.pl

 

O Akcji

20 maja 2009

Ogólna

Możliwość komentowania O Akcji została wyłączona


Akcja Katolicka

jest urzędem, to znaczy szczególnym miejscem organizowania laikatu, będącego w ścisłej współpracy z hierarchią Kościoła, należącym do fundamentalnej struktury Kościoła.

Celem Akcji Katolickiej

jest pogłębienie formacji chrześcijańskiej jej członków oraz współpraca świeckich z hierarchią w realizowaniu misji Kościoła. Pogłębienie życia religijnego ma przygotować członków Akcji do odważnego i kompetentnego występowania na „areopagach” świata, do przenikania wartościami ewangelicznymi życia społecznego, zajmowania zgodnego z nauczaniem Kościoła stanowiska w sprawach publicznych, zwłaszcza tam, gdzie zagrożona jest wiara i moralność chrześcijańska. Ważnym zadaniem Akcji jest także kształcenie działaczy społecznych, gospodarczych, kulturalnych i politycznych.

Zgodnie z charyzmatem Stowarzyszenia

terenem jego działalności jest parafia, diecezja, Kościół lokalny. Członkowie Akcji Katolickiej we współpracy z hierarchią włączają się aktywnie w liczne dzieła ewangelizacyjne. Akcja uaktywnia licznych świeckich w budowaniu Kościoła Chrystusowego i realizacji jego misji apostolskiej, wskutek czego mogą oni „czynić obecnym i aktywnym Kościół w takich miejscach i takich okolicznościach, gdzie jedynie przy ich pomocy stać się on może solą ziemi”.

Dzieła, w które angażują się członkowie Akcji Katolickiej

to między innymi przygotowywanie programów radiowych dla rozgłośni katolickich, wydawanie gazetek parafialnych, kolportaż prasy katolickiej w parafiach, organizacja i prowadzenie bibliotek i wypożyczalni kaset wideo, współpraca z księżmi w organizowaniu rekolekcji i misji parafialnych, współpraca z innymi grupami parafialnymi w organizowaniu nabożeństw, prowadzenie modlitwy „Anioł Pański” w intencji Papieża, tworzenie oprawy liturgicznej podczas Mszy świętych, tworzenie grup charytatywnych „Caritas”, prowadzenie świetlic dla dzieci i młodzieży, organizacja wypoczynku dla dzieci z ubogich rodzin, także z Białorusi. Od kilku lat co roku Akcja organizuje Tygodnie Społeczne. W ramach Tygodni omawia się ważne i naglące problemy społeczne w świetle katolickiej nauki społecznej. Po raz pierwszy Tydzień Społeczny pod tą właśnie nazwą odbył się we Francji w 1904 r. Jeszcze wcześniejszy, gdyż zainicjowany po raz pierwszy w 1848 r. w Moguncji, był niemiecki Katholikentag, czyli spotkanie organizacji katolickich ze wszystkich landów.

W Polsce tradycja tych spotkań sięga 1922 r., gdy Stowarzyszenie Młodzieży Akademickiej „Odrodzenie” wzorując się na francuskich Semains Sociales zorganizowało w Lublinie I Tydzień Społeczny. Od tego czasu co roku inicjatywa była kontynuowana – w sumie 18 razy do wybuchu II wojny światowej w 1939 r. Po przeszło półwiecznej przerwie z inicjatywy Prymasa kard. Józefa Glempa zorganizowano 4-5 czerwca 1994 r. I Tydzień Społeczny nt. „Wskazania nauki społecznej Kościoła w dobie przemian systemowych w Polsce”. W obradach uczestniczyli m.in. przewodniczący Papieskiej Rady ds. Świeckich kard. A. Lopez Trujillo i wiceprzewodniczący tejże Rady bp Paul Josef Cordes. Mówiono też o potrzebie reaktywowania Akcji Katolickiej. W następnym roku w ramach Tygodnia skoncentrowano się na bezrobociu i ważnych problemach społecznych. III Tydzień zorganizowała już reaktywowana Akcja Katolicka. Omawiano zagadnienia związane z katolicyzmem społecznym w Polsce współczesnej. Od tego czasu co roku Akcja organizuje spotkania, w których uczestniczą wybitni naukowcy i specjaliści, a także członkowie Stowarzyszenia z całego kraju, dla których udział w wykładach jest ważnym elementem formacyjnym. Akcja Katolicka wydaje książki z serii „Biblioteka Akcji Katolickiej”. Dotychczas ukazało się w niej 7 tomów.

Akcja Katolicka liczy obecnie ok. 30 tys. członków zwyczajnych. Jest obecna we wszystkich diecezjach, także w Ordynariacie Polowym WP.