Przykazania kościelne

2 czerwca 2009

Ogólna

Możliwość komentowania Przykazania kościelne została wyłączona


Jak wiemy, często sprawa przykazań kościelnych i ich interpretacji staje się przedmiotem dyskusji i sporów.

Zachęcam więc do lektury artykułu zamieszczonego na portalu Mateusz.pl, w którym można znaleźć zarówno treść aktualnych przykazań kościelnych, jak i ich interpretację.

Nowe sformułowanie przykazań kościelnych jest następujące:

 1. W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.
 2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.
 3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym przyjąć Komunię Świętą.
 4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach.
 5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

Powyższe sformułowania przykazań kościelnych zatwierdzone zostały 22 maja 2002 r. przez watykańską Kongregację Nauki Wiary.

Od 30 listopada 2003 r. decyzją Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski obowiązują następujące święta nakazane:

 • uroczystość Narodzenia Pańskiego (25 grudnia);
 • uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki (1 stycznia);
 • uroczystość Objawienia Pańskiego (6 stycznia);
 • uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało);
 • uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia)
 • uroczystość Wszystkich Świętych (1 listopada).

Właśnie w te dni (poza wszystkimi niedzielami) katolicy są zobowiązani do uczestniczenia we mszy świętej.

Pełna treść artykułu: Ewa Rozkrut – „Przykazania kościelne”