Kult świętego spokoju

10 stycznia 2011

Aktualności

Możliwość komentowania Kult świętego spokoju została wyłączona


W numerze 3/2011 „Gościa Niedzielnego” ciekawa debata, zatytułowana „Kult świętego spokoju”. Wydaje się, że ostatnio to jeden z najpopularniejszych świętych w Polsce 🙁
GN zaprosił przedstawicieli „Frondy” i „Tygodnika Powszechnego” — środowisk, których wizja Kościoła jest często bardzo odmienna. W rozmowie uczestniczyli: Artur Sporniak — redaktor „Tygodnika Powszechnego”, Tomasz Terlikowski — redaktor naczelny portalu fronda.pl i Bogumił Łoziński z „Gościa Niedzielnego”. Debata pokazała, jak dziwne wnioski można wyciągać z nauczania Kościoła i jak odmienne bywają koncepcje obecności katolików w życiu publicznym. Zacytujmy:

Artur Sporniak: — Często ludzie, manipulując religijnością, stawiają pułapki i żądają opowiedzenia się „za” albo „przeciw”. Tymczasem Jezus, gdy przyprowadzono mu jawnogrzesznicę, nie powiedział „tak” ani „nie”. On odbił pytanie ludzi, którzy chcieli ją ukamienować.
 
Tomasz Terlikowski: — Ależ Jezus opowiedział się bardzo wyraźnie i jednoznacznie. Przecież ta opowieść kończy się słowami: „Idź i nie grzesz więcej”.
 
A.S.: — Ale to nie jest Pana sprawa wytykać komuś grzechy.

T.T.: — Jak to nie, przecież w Piśmie Świętym jest wyraźnie napisane, że jeśli ktoś grzeszy, to należy go upomnieć.

Cały artykuł na stronie opoka.org.pl.
 
Nawiązując do tematów poruszonych w debacie, warto przypomnieć sobie jeszcze dwa cytaty. Nasz Pan ostrzegał kłamców, gorszycieli i zdrajców:
„Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu byłoby lepiej uwiązać kamień młyński u szyi i wrzucić go w morze.” (Mk 9,42)
„Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak o Nim jest napisane, lecz biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził” (Mk 14,21)