Umierająca cywilizacja

6 listopada 2011

Aktualności

Możliwość komentowania Umierająca cywilizacja została wyłączona


„Miliony ludzi poczuło się obco we własnym kraju. Odstręcza ich kultura masowa głosząca hedonistyczne wartości, pełna wulgarnego seksu. Widzą jak likwiduje się stare święta i deprecjonuje dawnych bohaterów. Widzą jak sztuka i pamiątki chwalebnej przeszłości są usuwane z muzeów a na ich miejsce pojawiają się przygnębiające, brzydkie i antyamerykańskie artefakty. Są świadkami tego, jak ze szkół, do których niegdyś uczęszczali, znikają ich ukochane książki, które zastępowane są przez autorów i tytuły, o których nigdy nie słyszeli. Zburzono kodeks moralny, jaki im wpajano. W kraju, gdzie wyrośli, umiera kultura, w której się wychowali.”

To jeszcze (?) nie o Polsce. Tak o Ameryce pisał dziesięć lat temu Patrick J. Buchanan w książce „Śmierć Zachodu”.
Po kwietniu 2010 roku możemy zauważyć przyspieszone tempo niekorzystnych zmian kulturowych również w Polsce. Wszelkie odniesienia do tradycji chrześcijańskiej i patriotycznej są zajadle zwalczane przez funkcjonariuszy „nowoczesności”. Osoby, które nie popierają w pełni ofensywy „tolerancji” są wykluczane i prześladowane. Wynik wyborów parlamentarnych to coś więcej, niż sterowane sondaże. Wyraźnie widać, jak duża część naszego społeczeństwa w szybkim tempie przestaje identyfikować się z narodem, wiarą i tradycją. 
Według autora, zmiany cywilizacyjne to wynik rozpoczętej w latach 60. ofensywy marksistów, którzy nie mogąc znaleźć poparcia dla rewolucji w społeczeństwach zachodnich, opracowali i wdrożyli strategię wojny kulturowej. Poprzez rozkład i zniszczenie rodziny, usunięcie chrześijaństwa ze sfery publicznej, doprowadzić chcieli do zwycięstwa. Pozostaje pytanie (dla katolika raczej retoryczne): kto miał zwyciężyć wtedy w tej wojnie, a kto ma zwyciężyć teraz, gdy imperium komunistyczne upadło?

Patrick J. Buchanan – „Śmierć Zachodu”